Přihlášení zákazníka
Přihlášením vyjadřuji svůj souhlas s následujícími pravidly a zavazuji se je dodržovat
  • informace z těchto stránek nebudu předávat nepovolaným osobám ani společnostem a zajistím se tak, aby nedošlo ke zneužití mého uživatelského účtu, za který jsem plně zodpovědný,
  • veškeré změny v mých uživatelských právech budou písemně neprodleně oznámeny obchodnímu oddělení společnosti Dřevotrust a.s.,
  • souhlasím s tím, aby objednávka zaslaná prostřednictvím e-shopu byla rovnocenná svou mírou závaznosti vlastnoručně podepsané objednávce písemné,
  • souhlasím se zasíláním obchodních informací v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a v opačném případě projevím písemně svůj nesouhlas.


Uživatelské jméno:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?    Přihlásit